Ceník 2020/2021

Typ

Formát

Cena bez DPH

standardní dvojstrana

2/1
420 x 210 mm

Kč 28.500,-

standardní strana

1/1
210 x 210 mm
172 x 186 mm

Kč 15.000,-

standardní strana

1/2
172 x 91 mm
102 x 210 mm
83 x 186 mm

Kč 11.000,-

vnitřní strana obálky

1/1
210 x 210 mm

Kč 20.000,-

zadní strana obálky

1/1
210 x 210 mm

Kč 25.000,-

PR

PR 2/1 (2x 172 x 186 mm)

PR 1/1 (172 x 186 mm)

PR 1/2 (172 x 91 mm)

Kč 33.000,-

Kč 17.000,-

Kč 12.500,-

kreativita & grafika

2/1

1/1

1/2

Kč 2.500,-

Kč 2.000,-

Kč 1.500,-

text PR

2/1

1/1

1/2

Kč 4.500,-

Kč 3.600,-

Kč 2.000,-

3. a další běžná korektura

hodina (účtováno za každých započatých 20 min.)

Kč 890,-